poniedziałek, 20 grudnia 2010

Warsztaty audiodeskrypcji

Od 16 do 18 grudnia 2010 w Bunkrze Sztuki odbyły się warsztaty audiodeskrypcji, prowadzone przez trenerów Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego z Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku. W trakcie warsztatów ich uczestnicy stworzyli audiodeskrypcje do niektórych prac prezentowanych na wystawie Joanny Pawlik Balans będącej pierwszym etapem rocznego projektu zatytułowanego Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge.
Audiodeskrypcja jest metodą, która umożliwia osobom niewidomym lub słabowidzącym zapoznanie się z treścią wizualną dzieł sztuki i wydarzeń widowiskowych. W przypadku filmu lub teatru uzupełnieniem opisu są dialogi, muzyka i inne dźwięki przynależne ruchomemu obrazowi. Natomiast malarstwo, sztuka wideo czy performance mogą zaistnieć dla osoby niewidomej wyłącznie dzięki słownemu przekładowi. Obecnie w Polsce dostępność sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnością wzroku jest znikoma lub nie ma jej wcale. Warsztaty są pierwszym krokiem do zmiany. W Niemczech i w Anglii audiodeskrypcja dzieł sztuki jest już od kilku lat stosowana na szerszą skalę.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z warsztatów.

***

From 16th till 18th December 2010 at the Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery in Cracow took place the workshops of audiodescription guided by Barbara Szymańska and Tomasz Strzymiński from Foundation Audiodeskrypcja from Białystok. During the workshops their participants prepared audiodescription for a few works presented at the Joanna Pawlik’s exhibition Balance which is the first part of the one-year project entitled The Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge.
Audiodescription is a method which enables the blind and those with impaired eyesight to familiarise themselves with the visual content of works of art and visual events. Where a film or a theatrical show is concerned, the description is complemented by a dialogue, music and other acoustic effects which accompany a moving image, and with paintings, video art or performance, these can brought to life for a person who cannot see only by a verbal narration. At present, in Poland the visual arts have barely been brought closer for the benefit of the blind. This workshop is the first step towards a change for the better. In Germany and Britain, audiodescription of works of art has been used on a large scale for a few years.

Below we present some photos from the workshops.


 
Uczestnicy warsztatów/The wokshop’s participants, fot. R. Sosin  

Uczestnicy warsztatów i (stojący) trenerzy Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński / The workshop’s participants and (standing) the trainers Barbara Szymańska and Tomasz Strzymiński, fot. R. Sosin


fot. R. Sosin
Trenerzy audiodeskrypcji Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński / The audiodescription trainers Barbara Szymańska and Tomasz Strzymiński, fot. F. Probosz

fot. F. Probosz