piątek, 5 listopada 2010

Bibliografia do projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge

Bibliografia na temat problemu niepełnosprawności jest bardzo liczna i zróżnicowana. Część publikacji ukazuje zagadnienia związane z osobami niepełnosprawnymi z perspektywy medycznej, inne opracowania koncentrują się na roli sztuki i twórczości artystycznej w życiu niepełnosprawnych, niektóre skupiają się na kwestiach związanych z pracą i dostępem do edukacji. Proponowana przez nas lista pozycji dotyczących niepełnosprawności obejmuje jedynie część najnowszych publikacji, które w szczególny sposób uwzględniają problemy powiązane z tematyką projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge: niepełnosprawność kobiet oraz sposób postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo.

1. Barbara E. Abramowska, Osoby niepełnosprawne w mediach i odbiorze społecznym, [w:] Społeczeństwo równych szans: Tendencje i kierunki zmian, red. Danuta Gorajewska, Warszawa 2005, s. 191-198;
2. Marianna Barlak, System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2006;
3. Colin Barnes, Wizerunki niepełnosprawności i media: badanie sposobów przedstawiania osób niepełnosprawnych w środkach przekazu, tłum. Mariusz D. Dastych, Warszawa 1997;
4. Colin Barnes, Geof Mercer, Niepełnosprawność, tłum. Piotr Morawski, Warszawa 2008;
5. Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta, Żyjąc z niepełnosprawnością: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2007;
6. Antoni Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych: studium teologiczno moralne, Katowice 2009;
7. Józef Bednarek, Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005;
8. Anna Bieganowska, Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna”, 5, 2005, s. 362-371;
9. Krystyna Błeszyńska, Kulturowe determinanty postaw wobec niepełnosprawności i rehabilitacji, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 1, 2004, s. 13-31;
10. Krystyna Błeszyńska, Społeczna percepcja osób niepełnosprawnych, „Psychologia Wychowawcza”, 5, 1997, s. 420-428;
11. Krystyna Błeszyńska, Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych, Warszawa 1994;
12. Iwona Bodys-Cupak, Agnieszka Skorupska, Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska, Lublin 2003, s. 83-86;
13. Stanisława Byra, Monika Parchomiuk, Kobieta niepełnosprawna w roli studentki, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2005, s. 64-78;
14. Maria Chodkowska, Bariery funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych w świetle pamiętników, [w:] Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych: drogi do integracji, red. Jerzy Mikulski, Julian Auleytner, Warszawa 1996, s. 114-131;
15. Maria Chodkowska, Kobieta niepełnosprawna: bariery i możliwości funkcjonowania w rolach społecznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I Philosophia-Sociologia”, 16/17, 1991/1992, s. 231-249;
16. Maria Chodkowska, Kobieta niepełnosprawna: socjopedagogiczne problemy postaw,
Lublin 1993;
17. Maria Chodkowska, Postawy kobiet niepełnosprawnych wobec własnego kalectwa, „Kultura i Edukacja”, 1, 1993, s. 71-79;
18. Maria Chodkowska, Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby, „Chowanna”, 1, 2002, s.39-56;
19. Maria Chodkowska, Więź małżeńska w rodzinach kobiet niepełnosprawnych (na podstawie pamiętników), „Problemy Rodziny”, 5, 1991, s. 20-26;
20. Elżbieta Cichocka, Czuję się niczym syrena, „Gazeta Wyborcza”, 238, 1998, s. 14-15;
21. Janusz Erenc, Bycie innym: problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych, Gdańsk 2008;
22. Izabela Fornalik, Wizerunki osób niepełnosprawnych w mediach – media w percepcji niepełnosprawnych, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran i Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s. 501-514.
23. Ewa Gałka, Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie posttransformacyjnym – szanse i zagrożenia, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 265-269;
24. Mirosława Gawęcka, Fenomenologiczny aspekt niepełnosprawności, [w:] Wielowymiarowość procesu rehabilitacji, red. Jerzy Rottermund, Kraków 2007, s. 93-103;
25. Danuta Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa 2006;
26. Zbigniew Izdebski, Postawy wobec seksualności osób niepełnosprawnych. Raport porównawczy z badań zrealizowanych przez TSN OBOP, [w:] Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca, red. Małgorzata Kościelska, Bassam Aouil, Bydgoszcz 2004, s.192-199;
27. Maria Jałocha, Niepełnosprawny tancerz, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran i Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s. 133-146;
28. Ewelina Jutrzyna, Niepełnosprawni w świecie muzyki, Warszawa 2007;
29. Katarzyna Kampert, Etykieta niepełnosprawności – stygmat czy przywilej?, [w:] Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Olsztyn 2007, s. 30-34;
30. Magdalena Karowska-Koperwas, Moja mama jeździ na wózku, Warszawa 2009;
31. Zdzisław Kazanowski, Wizerunek kobiety niepełnosprawnej w ogłoszeniach prasowych, „Niepełnosprawność i rehabilitacja”, 3, 2005, s.79-89;
32. Remigiusz Kijak, Wizerunek niepełnosprawnej kobiety w świecie kultury ponowoczesnej, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 278-285;
33. Janusz Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007;
34. Janusz Kirenko, Seksualizm kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2005, s. 41-63;
35. Janusz Kirenko, Mariusz Korczyński, Wobec niepełnosprawności, Lublin 2008;
36. Joanna Kirsten, Stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób niepełnosprawnych, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 4, 1997, s. 9-19;
37. Ewelina J. Konieczna, Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Kraków 2010;
38. Danuta Kopeć, Rzecz o Minotaurze – osoba z niepełnosprawnością w literaturze współczesnej [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran, Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s.515-528;
39. Lidia Marszałek, Niepełnosprawność- kobiecość- rodzina, Warszawa 2006;
40. Lidia Marszałek, Wychowanie kobiet niepełnosprawnych do pełnienia społecznych ról kobiety a ich system wartości, [w:] Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, red. Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw, Warszawa 2004, s. 411-434;
41. Agata Migas, Seksualność i życie rodzinne osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 4, 2007, s. 54-66;
42. Halina Natora, Wybitni niepełnosprawni od Starożytności do czasów współczesnych ( krótka charakterystyka postaci, [w:] Wybrane problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, red. nauk. Tamara Zacharuk i Halina Natora, Siedlce 2008, s. 55-70;
43. Niepełnosprawna fizycznie kobieta – podwójnie upośledzenie?, „Na Temat”, 2, 2003, s. 24-27;
44. Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, red. Barbara Gąciarz, Warszawa 2010;
45. Niepełnosprawność: wybrane aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin: praca zbiorowa, red. Witold Janocha, Kielce 2006;
46. Nikifory – artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym: materiały pokonferencyjne, cz. 2: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym, aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak, red. Zbigniew Wasiak, Warszawa 2009;
47. Kazimiera Nowak-Lipińska, Kobiecość - męskość w narracji osób niepełnosprawnych, [w:] Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Olsztyn 2005, s. 174-181;
48. Kazimiera Nowak-Lipińska, Wersje kobiecości – kontekst patriarchalny, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 270-277;
49. Obszary społecznej marginalizacji – niepełnosprawność, red. Joanna Rutkowiak, Amadeusz Rutkowiak, Olsztyn 2009;
50. Łukasz Orylski, Wielowymiarowość zjawiska niepełnosprawności, [w:] Poznańska pedagogika specjalna: tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju, red. Władysław Dykcik, Andrzej Twardowski, Poznań 2006, s. 95-107;
51. O seksualności osób niepełnosprawnych, red. Antonia Ostrowska, Warszawa 2007;
52. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji, red. Biruta Skrętowicz, Marta Komorska, Lublin 2008;
53. Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, red. nauk. Helena Ochonczenko, Grażyna Miłkowska, Kraków 2005;
54. Antonina Ostrowska, Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych, [w:] Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. Andres Gustavsson, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Warszawa 1997, s.75-95;
55. Antonina Ostrowska, Rola seksualności w życiu osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2007, s. 3-17;
56. Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Być kobietą..., „Wiadomości Kulturalne”, 2 dod., 1997, s. 1-2;
57. Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Niepełnosprawność kobiet: płeć jako dodatkowy czynnik marginalizujący?, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 1, 1997, s.54-64;
58. Paweł Pollak, Niepełni: o miłości wbrew przeciwnościom losu, Warszawa 2009;
59. Postawy wobec niepełnosprawności: praca zbiorowa, red. Lucyna Frączkiewicz, Katowice 2002;
60. Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian techniczno-gospodarczym, t.1-2, red. nauk. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka, Kraków 2006;
61. Monika Pouch, Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Olsztyn 2008, s. 288-294;
62. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, red. nauk. Lucyna Frąckiewicz, Warszawa 2008;
63. Dariusz Radomski, Ocena życia seksualnego osób z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca, red. Małgorzata Kościelska, Bassam Aouil, Bydgoszcz 2004, s.144-151;
64. Alicja Rakowska, Osoba niepełnosprawna w zmieniającym się świecie kultury i komunikacji, [w:] Świat pełen znaczeń- kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran, Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s.429-441;
65. Krystyna D. Redzicka, Doświadczenia relacji z obcymi, [w:] Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik, Toruń 2009, s.34-40;
66. Iwona Ruść, Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach, [w:] Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, red. nauk. Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj, Warszawa 2007, s.131-147;
67. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny: szkice metodologiczne, Kraków 2009;
68. Marta Sapała, Macierzyństwo pod specjalnym nadzorem, „Polityka”, 21, 2006, s.116-121;
69. Ewa Skrzetuska, Uczestnictwo w życiu towarzyskim i kulturalnym kobiet niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2005, s. 28-40;
70. Anetta Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Kraków 2007;
71. Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, tom 1, red. nauk. Jerzy Nowocień, Warszawa 2006;
72. Danuta Szeligowicz-Urban, Życie, postawa, niepełnosprawność, Oświęcim 2008;
73. Bartosz A. Szpurek, Niepełnosprawni w środkach społecznego przekazu, Leszno 2008;
74. Kazimiera Szybiak, Postawy wobec osób niepełnosprawnych w wybranej literaturze, [w:] Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, red. Józef Bergier, Zofia Kubińska, Biała Podlaska 2006, s. 52-57;
75. Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, red. nauk. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska, Kraków 2008;
76. W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych, red. Anna Klinik, Kraków 2008;
77. Ewa Wysocka, Zraniona tożsamość ludzi niepełnosprawnych - źródła, konsekwencje i radzenie sobie z wewnętrznym piętnem i zewnętrznym napiętnowaniem, [w:] Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, red. Jerzy Rottermund, Kraków 2006, s. 173-190;
78. Ewa Wysocka, Źródła i mechanizmy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych- analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, [w:] Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. Jerzy Rottermund, Anna Klinik, Kraków 2005, s.195-214;
79. Ewa Zasępa, Czesław Czabała, Małgorzata Starzomska, Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, „Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo”, 1, 2005, s.23-36;
80. Anna Zielak, Niepełnosprawni w świecie Internetu, Warszawa 2005;