sobota, 20 listopada 2010

Elin Drougge

Elin Drougge (ur. 1961), norweska rzeźbiarka i autorka instalacji. Ukończyła National College of Art and Design w Oslo, belgijską The Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii oraz norweski National College of Art Sculpture. Jej prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych, m.in. w Gallery UKS, Oslo 1992, w RAM Gallery, Oslo 1999, w Gallery III, Oslo 2001, w Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm 2006, w DTK- project gallery, Bærum 2006 oraz w Hole Artcenter w 2007r; brała również udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest laureatką licznych stypendiów, w tym stypendiów rządu norweskiego. Jej prace nabyto m.in. do kolekcji The Olympic Game Collection, Norwegian Cultural Council, kolekcji urzędu miejskiego w Asker oraz Akershus Art Centre w Lillestrøm. Mieszka i pracuje w Heggedal w Norwegii.
Elin Drougge w swoich intrygujących i nieco surrealistycznych rzeźbach łączy różne elementy, takie jak modele domów, meble, kwiaty, gałązki, a także przedmioty z tworzyw sztucznych i innych materiałów, które wchodzą w interakcje z otaczającą je przestrzenią i nabierają metaforycznego charakteru. Jej prace mogą być postrzegane jako wyraz niepokoju i alienacji, a jednocześnie nie są pozbawione poczucia humoru.

***

Elin Drougge (born 1961], Norwegian sculptress and installation artist. Graduated from National College of Art and Design in Oslo, Norway, The Royal Academy of Fine Arts in Antwerp, Belgium and National College of Art Sculpture, Norway. Her works have been presented on many individual exhibitions, such as exhibitions at Gallery UKS, Oslo 1992, at RAM Gallery, Oslo 1999, at Gallery III, Oslo 2001, at Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm 2006, at DTK-project gallery, Bærum 2006 and at Hole Art Center in 2007; she also has taken part in many group shows. She has been awarded with many scholarships, such as Government Exhibition Scholarships. Her works can be found in The Olympic Game Collection, Norwegian Cultural Council, in the collection of Asker’s municipality and Akershus Art Center in Lillestrøm. The artist lives and works in Heggedal, Norway.
In her intriguing and partly surrealistic sculptures and installations Elin Drougge combines various elements, such as models of houses, furniture, flowers, twigs, but also item made from plastic and other materials, which interact with the space surrounding them and acquire a metaphorical character. Her works can be seen as an expression of anxiety and alienation, but they also show a great sense of humor.

EDUKACJA/EUDUCATION
1991 National Academy of Art Sculpture
1988 The Royal Academy of Fine Arts, Antwerpia, Belgia/Antwerp, Belgium
1986 National College of Art and Design, Oslo, Norwegia/Norway

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE/SELECTED SOLO SHOWS
2007 Hole Art Center
2006 DTK- project gallery, Baerum
Akershus Art Center, Lillestrøm
Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm
2001 Gallery III, Oslo
Art Center Kristiansand
2000 Porsgrunn Art Center
1999 Buskerud Drammen Art Center
RAM Gallery, Oslo
Artist’s Center, Lillehammer
1998 Gallery Ask, Åsgårdstrand
1992 Gallery UKS, Oslo

WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE/SELECTED GROUP SHOWS
2008 Forest Museum Elverum (z/with Karen Bye, Morten Andersen)
Galleri Trafo, Asker
2004 Serving, Drammen Museum
2003 Christmas Tree Calendar, Dworzec Główny w Oslo/ Oslo Central Station, Oslo
2001 Autumn exhibition selected, Oslo Art Association
1999 Mailing address Akershus, Akershus Art Center, Lillestrøm
Asker Kunstforening
1996 NBF Anniversary Exhibition Henie Onstad, Art Centre Høvikodden
Kunstnerforbundet Oslo
1995-1994 Revelation, Open Studio Exhibition, Oslo
1994 Network, Artist House, Oslo
Words of advice, Lillehammer
1991 National Art Academy, Oslo

WYBRANE PRACE | SELECTED WORKS

Elin Drugge 
Byen under treet
Elin Drugge
Byen under treet

inni_deg_selv 
Inni deg selv

Elin Drugge
Katedralen i glassklokken
Elin Drugge
Katedralen i glassklokken
02 
The house on the cliff

_MG_9680
 
The houses under the table
Elin Drugge 
The girl with the flower
trykkekvalitet_kunstverk_ENDESTASJON_9862
 
Terminus

Det elektriske fjellet


Elektrisk sky
Fjellet

Luften og trompeten
 Luften som blir fanget


piątek, 5 listopada 2010

Bibliografia do projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge

Bibliografia na temat problemu niepełnosprawności jest bardzo liczna i zróżnicowana. Część publikacji ukazuje zagadnienia związane z osobami niepełnosprawnymi z perspektywy medycznej, inne opracowania koncentrują się na roli sztuki i twórczości artystycznej w życiu niepełnosprawnych, niektóre skupiają się na kwestiach związanych z pracą i dostępem do edukacji. Proponowana przez nas lista pozycji dotyczących niepełnosprawności obejmuje jedynie część najnowszych publikacji, które w szczególny sposób uwzględniają problemy powiązane z tematyką projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge: niepełnosprawność kobiet oraz sposób postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo.

1. Barbara E. Abramowska, Osoby niepełnosprawne w mediach i odbiorze społecznym, [w:] Społeczeństwo równych szans: Tendencje i kierunki zmian, red. Danuta Gorajewska, Warszawa 2005, s. 191-198;
2. Marianna Barlak, System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2006;
3. Colin Barnes, Wizerunki niepełnosprawności i media: badanie sposobów przedstawiania osób niepełnosprawnych w środkach przekazu, tłum. Mariusz D. Dastych, Warszawa 1997;
4. Colin Barnes, Geof Mercer, Niepełnosprawność, tłum. Piotr Morawski, Warszawa 2008;
5. Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta, Żyjąc z niepełnosprawnością: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2007;
6. Antoni Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych: studium teologiczno moralne, Katowice 2009;
7. Józef Bednarek, Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005;
8. Anna Bieganowska, Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna”, 5, 2005, s. 362-371;
9. Krystyna Błeszyńska, Kulturowe determinanty postaw wobec niepełnosprawności i rehabilitacji, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 1, 2004, s. 13-31;
10. Krystyna Błeszyńska, Społeczna percepcja osób niepełnosprawnych, „Psychologia Wychowawcza”, 5, 1997, s. 420-428;
11. Krystyna Błeszyńska, Wartość miłości, małżeństwa i rodziny w życiu osób niepełnosprawnych, Warszawa 1994;
12. Iwona Bodys-Cupak, Agnieszka Skorupska, Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych ruchowo, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska, Lublin 2003, s. 83-86;
13. Stanisława Byra, Monika Parchomiuk, Kobieta niepełnosprawna w roli studentki, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2005, s. 64-78;
14. Maria Chodkowska, Bariery funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych w świetle pamiętników, [w:] Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych: drogi do integracji, red. Jerzy Mikulski, Julian Auleytner, Warszawa 1996, s. 114-131;
15. Maria Chodkowska, Kobieta niepełnosprawna: bariery i możliwości funkcjonowania w rolach społecznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I Philosophia-Sociologia”, 16/17, 1991/1992, s. 231-249;
16. Maria Chodkowska, Kobieta niepełnosprawna: socjopedagogiczne problemy postaw,
Lublin 1993;
17. Maria Chodkowska, Postawy kobiet niepełnosprawnych wobec własnego kalectwa, „Kultura i Edukacja”, 1, 1993, s. 71-79;
18. Maria Chodkowska, Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby, „Chowanna”, 1, 2002, s.39-56;
19. Maria Chodkowska, Więź małżeńska w rodzinach kobiet niepełnosprawnych (na podstawie pamiętników), „Problemy Rodziny”, 5, 1991, s. 20-26;
20. Elżbieta Cichocka, Czuję się niczym syrena, „Gazeta Wyborcza”, 238, 1998, s. 14-15;
21. Janusz Erenc, Bycie innym: problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych, Gdańsk 2008;
22. Izabela Fornalik, Wizerunki osób niepełnosprawnych w mediach – media w percepcji niepełnosprawnych, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran i Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s. 501-514.
23. Ewa Gałka, Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie posttransformacyjnym – szanse i zagrożenia, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 265-269;
24. Mirosława Gawęcka, Fenomenologiczny aspekt niepełnosprawności, [w:] Wielowymiarowość procesu rehabilitacji, red. Jerzy Rottermund, Kraków 2007, s. 93-103;
25. Danuta Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa 2006;
26. Zbigniew Izdebski, Postawy wobec seksualności osób niepełnosprawnych. Raport porównawczy z badań zrealizowanych przez TSN OBOP, [w:] Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca, red. Małgorzata Kościelska, Bassam Aouil, Bydgoszcz 2004, s.192-199;
27. Maria Jałocha, Niepełnosprawny tancerz, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran i Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s. 133-146;
28. Ewelina Jutrzyna, Niepełnosprawni w świecie muzyki, Warszawa 2007;
29. Katarzyna Kampert, Etykieta niepełnosprawności – stygmat czy przywilej?, [w:] Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Olsztyn 2007, s. 30-34;
30. Magdalena Karowska-Koperwas, Moja mama jeździ na wózku, Warszawa 2009;
31. Zdzisław Kazanowski, Wizerunek kobiety niepełnosprawnej w ogłoszeniach prasowych, „Niepełnosprawność i rehabilitacja”, 3, 2005, s.79-89;
32. Remigiusz Kijak, Wizerunek niepełnosprawnej kobiety w świecie kultury ponowoczesnej, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 278-285;
33. Janusz Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007;
34. Janusz Kirenko, Seksualizm kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2005, s. 41-63;
35. Janusz Kirenko, Mariusz Korczyński, Wobec niepełnosprawności, Lublin 2008;
36. Joanna Kirsten, Stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób niepełnosprawnych, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 4, 1997, s. 9-19;
37. Ewelina J. Konieczna, Poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych ruchowo, Kraków 2010;
38. Danuta Kopeć, Rzecz o Minotaurze – osoba z niepełnosprawnością w literaturze współczesnej [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran, Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s.515-528;
39. Lidia Marszałek, Niepełnosprawność- kobiecość- rodzina, Warszawa 2006;
40. Lidia Marszałek, Wychowanie kobiet niepełnosprawnych do pełnienia społecznych ról kobiety a ich system wartości, [w:] Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, red. Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw, Warszawa 2004, s. 411-434;
41. Agata Migas, Seksualność i życie rodzinne osób z ograniczoną sprawnością fizyczną, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 4, 2007, s. 54-66;
42. Halina Natora, Wybitni niepełnosprawni od Starożytności do czasów współczesnych ( krótka charakterystyka postaci, [w:] Wybrane problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, red. nauk. Tamara Zacharuk i Halina Natora, Siedlce 2008, s. 55-70;
43. Niepełnosprawna fizycznie kobieta – podwójnie upośledzenie?, „Na Temat”, 2, 2003, s. 24-27;
44. Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, red. Barbara Gąciarz, Warszawa 2010;
45. Niepełnosprawność: wybrane aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin: praca zbiorowa, red. Witold Janocha, Kielce 2006;
46. Nikifory – artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym: materiały pokonferencyjne, cz. 2: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym, aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak, red. Zbigniew Wasiak, Warszawa 2009;
47. Kazimiera Nowak-Lipińska, Kobiecość - męskość w narracji osób niepełnosprawnych, [w:] Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Olsztyn 2005, s. 174-181;
48. Kazimiera Nowak-Lipińska, Wersje kobiecości – kontekst patriarchalny, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Sławomir Przybyliński, Olsztyn 2006, s. 270-277;
49. Obszary społecznej marginalizacji – niepełnosprawność, red. Joanna Rutkowiak, Amadeusz Rutkowiak, Olsztyn 2009;
50. Łukasz Orylski, Wielowymiarowość zjawiska niepełnosprawności, [w:] Poznańska pedagogika specjalna: tradycje – osiągnięcia – perspektywy rozwoju, red. Władysław Dykcik, Andrzej Twardowski, Poznań 2006, s. 95-107;
51. O seksualności osób niepełnosprawnych, red. Antonia Ostrowska, Warszawa 2007;
52. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji, red. Biruta Skrętowicz, Marta Komorska, Lublin 2008;
53. Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, red. nauk. Helena Ochonczenko, Grażyna Miłkowska, Kraków 2005;
54. Antonina Ostrowska, Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych, [w:] Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. Andres Gustavsson, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Warszawa 1997, s.75-95;
55. Antonina Ostrowska, Rola seksualności w życiu osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2007, s. 3-17;
56. Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Być kobietą..., „Wiadomości Kulturalne”, 2 dod., 1997, s. 1-2;
57. Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Niepełnosprawność kobiet: płeć jako dodatkowy czynnik marginalizujący?, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 1, 1997, s.54-64;
58. Paweł Pollak, Niepełni: o miłości wbrew przeciwnościom losu, Warszawa 2009;
59. Postawy wobec niepełnosprawności: praca zbiorowa, red. Lucyna Frączkiewicz, Katowice 2002;
60. Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian techniczno-gospodarczym, t.1-2, red. nauk. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka, Kraków 2006;
61. Monika Pouch, Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, [w:] Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Olsztyn 2008, s. 288-294;
62. Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, red. nauk. Lucyna Frąckiewicz, Warszawa 2008;
63. Dariusz Radomski, Ocena życia seksualnego osób z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca, red. Małgorzata Kościelska, Bassam Aouil, Bydgoszcz 2004, s.144-151;
64. Alicja Rakowska, Osoba niepełnosprawna w zmieniającym się świecie kultury i komunikacji, [w:] Świat pełen znaczeń- kultura i niepełnosprawność, red. nauk. Jolanta Baran, Sławomir Olszewski, Kraków 2006, s.429-441;
65. Krystyna D. Redzicka, Doświadczenia relacji z obcymi, [w:] Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause, Marta Wójcik, Toruń 2009, s.34-40;
66. Iwona Ruść, Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach, [w:] Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, red. nauk. Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj, Warszawa 2007, s.131-147;
67. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny: szkice metodologiczne, Kraków 2009;
68. Marta Sapała, Macierzyństwo pod specjalnym nadzorem, „Polityka”, 21, 2006, s.116-121;
69. Ewa Skrzetuska, Uczestnictwo w życiu towarzyskim i kulturalnym kobiet niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 3, 2005, s. 28-40;
70. Anetta Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Kraków 2007;
71. Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, tom 1, red. nauk. Jerzy Nowocień, Warszawa 2006;
72. Danuta Szeligowicz-Urban, Życie, postawa, niepełnosprawność, Oświęcim 2008;
73. Bartosz A. Szpurek, Niepełnosprawni w środkach społecznego przekazu, Leszno 2008;
74. Kazimiera Szybiak, Postawy wobec osób niepełnosprawnych w wybranej literaturze, [w:] Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych, red. Józef Bergier, Zofia Kubińska, Biała Podlaska 2006, s. 52-57;
75. Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, red. nauk. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska, Kraków 2008;
76. W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych, red. Anna Klinik, Kraków 2008;
77. Ewa Wysocka, Zraniona tożsamość ludzi niepełnosprawnych - źródła, konsekwencje i radzenie sobie z wewnętrznym piętnem i zewnętrznym napiętnowaniem, [w:] Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, red. Jerzy Rottermund, Kraków 2006, s. 173-190;
78. Ewa Wysocka, Źródła i mechanizmy kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych- analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, [w:] Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. Jerzy Rottermund, Anna Klinik, Kraków 2005, s.195-214;
79. Ewa Zasępa, Czesław Czabała, Małgorzata Starzomska, Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, „Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo”, 1, 2005, s.23-36;
80. Anna Zielak, Niepełnosprawni w świecie Internetu, Warszawa 2005;