piątek, 29 lipca 2011

katalog Elin Drougge, Zakłócanie | A Kind of DisturbanceElin Drougge
Zakłócanie | A Kind of Disturbance | En Slags Uro
10.06-10.07.2011
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
The Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery

ED_kat_cover_draft

katalog | catalogue

redakcja | editing: Karolina Więckowska
autorzy tekstów | texts by: Elin Drougge, Anne Karin Jortveit, Beata Nowacka-Kardzis
projekt | design: Rafał Sosin
objętość | volume: 80 str.
format | dimension: 25x20 cm
ISBN: 978-83-62224-08-1
data publikacji | year of publication: 2011

spis treści | list of contents

En slags uro znaczy ZAKŁÓCANIE | En slags uro Means A KIND OF DISTURBANCE
Beata Nowacka-Kardzis

Zakłócanie. Pewna tęsknota, pewien niepokój | A Kind of Longing, a Kind of Disturbance
Anne Karin Jortveit

To, co tworzę jest nietrwałe i kruche. Z Elin Drougge rozmawia Beata Nowacka-Kardzis | What I Create Is Transient and Fragile. Beata Nowacka-Kardzis talks to Elin Drougge

Biogram artystki | Artist's biographical note

***

Beata Nowacka-Kardzis
En slags uro znaczy ZAKŁÓCANIE

Wystawa prac norweskiej artystki Elin Drougge zasługuje na uwagę z kilku powodów. Jest rezultatem rocznego projektu realizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki, zatytułowanego Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge*, jest również pierwszą prezentacją twórczości artystki w Polsce. Elin Drougge pokazuje swoje najnowsze prace, które wykonała specjalnie na tę wystawę.

Wchodząc w przestrzeń stworzonych przez nią instalacji czujemy jakby powietrze było naelektryzowane, pulsowało. Nie dlatego, że jej prace mają tak ekspresyjny charakter, wręcz przeciwnie, wydają się być chłodne, racjonalne i wyważone. Nie dzieje się tak także za sprawą tytułów, które są tyleż poetyckie, co enigmatyczne. To temperament i pasja artystki, które nadają jej realizacjom niezwykły potencjał emocjonalno-uczuciowy, czynią tę przestrzeń wyjątkową.

Umysł Elin Drougge jest nastawiony na nieustanne czuwanie: poszukuje, odnajduje, nadaje nowe znaczenia temu, co jest dla nas bezużyteczne. Temu, czego po prostu już nie zauważamy, bo jest niegodne naszej uwagi, jest odpadem. Drougge to kolekcjonerka rzeczy porzuconych, którym nadaje rangę obiektów znalezionych; zarówno w obszarze natury (drewno, gałęzie, kora, pnie drzew) jak i cywilizacji (kable elektryczne, tapety, farby, akryl). Materiały te najpierw szczegółowo analizuje, a potem czyni podmiotem bardzo żmudnej, niemal rękodzielniczej pracy. Przywraca im godność, nadając nowe znaczenia. Powstają dzieła niezwykłe – subtelne, delikatne, a równocześnie śmiałe, pełne siły i zdecydowania.

Dla Elin Drougge tworzenie oznacza stan umysłu. Umysłu, który rzuca wyzwania (tworzy idee) i jednocześnie nieustannie poszukuje rozwiązań pozwalających na ich możliwie jak najdoskonalsze odwzorowanie. Motywacją jest irytujący niedosyt, niespełnienie, niedoskonałość – przeczucie istnienia tajemnicy, której nie sposób zgłębić, ale którą należy zgłębiać.

Tytułowe „zakłócanie” to stan sygnalizujący czynność niedokończoną. W kontekście wystawy słowo to zyskuje nieco inny od powszechnie przyjętego sens. „Zakłócanie”, które nas prowokuje, które jest inspiracją do naszej refleksji, a nie przeszkodą. Stan braku komfortu, który jest początkiem kreacji.

* Wystawa Elin Drougge w Galerii Dolnej zamyka realizowany przez Bunkier Sztuki we współpracy z Grünerløkka Lufthavn roczny polsko-norweski projekt Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge. Założeniem projektu jest refleksja nad tematem odrzucenia i ponownego wykorzystania tego, co niechciane. Wystawa Elin Drougge jest trzecią odsłoną tego projektu, który swoją premierę miał w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie (Joanna Pawlik, Balans, od 16.12.2010 do 30.01.2011) i kontynuowany był w Galleri 69 w Oslo (Joanna Pawlik, Economy of Loss, od 26.02.2011 do 13.03.2011).

_______________________________________

Beata Nowacka-Kardzis
En slags uro Means A KIND OF DISTURBANCE

The exhibition of the Norwegian artist Elin Drougge deserves attention for a number of reasons. It has arisen out of the project Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge*, carried out by the Bunkier Sztuki Gallery. Moreover, this is the artist’s first-ever exhibition in Poland, in which Drougge presents her latest works, prepared especially for the show.

When entering the space of the artist’s installations, it seems that the air pulsates, charged with electricity. This is not because the works are so expressive; on the contrary, they appear to be cool, rational and well-balanced. And this is by no means due to the titles of the works – which are as poetic, as they are enigmatic. It is the temperament and the passion of the artist which imbue her works with a singular emotional and sensual potential, and make the space unique.

Drougge’s mind is programmed for incessant alertness: it seeks, it finds – it imparts new meanings to that which we find useless. To what we simply no longer even notice – mere leftovers, not worthy of our attention. Elin Drougge collects abandoned objects which she elevates to the status of objets trouvés; both in the sphere of nature (wood, twigs, bark or tree trunks) and civilisation (electric cables, wallpaper, paint or plastic). First, the artist analyses the materials in great detail, then she subjects them to laborious, craft-like processing. She restores their dignity, instilling in them new meanings. In this way, unusual works are created: subtle and delicate, yet powerful, bold and decisive.

For Elin Drougge, artistic creation is a state of mind. The mind which sets a challenge (via creating ideas) and, simultaneously, seeks solutions which would allow their most faithful implementation. The artist is inspired by irritating unfulfilment, by imperfection, by sensing that there does exist a mystery which it is impossible to apprehend, but which one must nevertheless continue to attempt to fathom out.

The eponymous Disturbance refers to the state which signals an unfinished activity. In the context of the exhibition, the word acquires a somewhat unorthodox meaning: a disturbance which we find provoking and which inspires reflection, rather than causing an obstruction. This is a deprivation of comfort; a starting point of the creative process.

* Elin Drougge’s exhibition in Bunkier’s Galeria Dolna culminates the year-long Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, a project carried out by Bunkier Sztuki in cooperation with Grünerløkka Lufthavn. The rejection or recycling of what has been discarded is the central theme of the project. Elin Drougge’s exhibition is the third edition of the project, which was launched in the Bunkier Sztuki Gallery in Kraków (with Joanna Pawlik, Balance, 16th December 2010 – 30th January 2011) and continued in Galleri 69 in Oslo (with Joanna Pawlik, Economy of Loss, 26th February 2011 – 13th March 2011).


004 001 002 003

niedziela, 10 lipca 2011

Zachmurzenie nadchodzi z północy. Zakłócanie Elin Drougge w Bunkrze Sztuki


Zaburzenie rytmu, równowagi, zmącenie spokoju,  zakłócanie.  Albo: Powtarzalność  przerwana odmiennością, zakłócanie będące inspiracją, bodźcem wybudzającym z odrętwienia, stagnacji, przyzwyczajeń. Zakłócanie mimo wyraźnych negatywnych znaczeń może mieć też pozytywny wydźwięk. Zakłócanie w Bunkrze kieruje się ku temu drugiemu.
Rzeźby Elin Drougge to zestawienia różnych światów materii. Natury, architektury, różnych bliżej nieokreślonych przedmiotów.  Autorka posługuje się narzędziami rzeźbiarskimi, które zwykle nie funkcjonują jako takie w naszej wyobraźni. Nożyczki, kleje, sznurki – nie brzmią tak profesjonalnie i dostojnie jak dłuto. A to dzięki nim powstają kompozycje rodem ze snu, surrealistycznego obrazu.


Więcej z artykułu Aleksandry Idzikowskiej na stronie Poland-Art

wtorek, 14 czerwca 2011

otwarcie wystawy Elin Drougge // Zakłócanie


9 czerwca 2011 o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie odbyło się otwarcie wystawy Elin Drougge Zakłócanie, stanowiącej część rocznego projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge, organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki wraz z Grünerløkka Lufthavn.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wernisażu.
Autorem fotografii jest Rafał Sosin.

***

On June 9, 2011, at 6 p.m., at the Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery in Kraków, Poland, was held the opening of Elin Drougge exhibition A Kind of Disturbance which constitutes a part of the a one-year project The Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, organised by the Bunkier Sztuki Gallery and Grünerløkka Lufthavn.

Below we present photos from the event.
Rafał Sosin is the author of the photographs.IMG_5647
od lewej | from the left: Kuba Osetek (tłumacz | translator), Elin Drougge (artystka | an artist), Beata Nowacka-Kardzis (kuratorka wystawy | curator of the exhibition), Piotr Cypryański (dyrektor Galerii | the director of the Gallery), Lidia Krawczyk (kuratorka projektu | curator of the project)


IMG_5674  IMG_5662IMG_5631  IMG_5673IMG_5679

piątek, 3 czerwca 2011

konferencja ‘Oblicza seksualności osób niepełnosprawności – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej’

 

2 czerwca 2011 w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się pierwsze Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez dr. Remigiusza Kijaka, które miało być rozprawieniem się z obecnym stanem badań i wiedzy na temat seksualności osób niepełnosprawnych oraz wypracowaniem tez do dalszych poszukiwań naukowych. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali wybitni specjaliści zajmujący się w Polsce tym zagadnieniem, między innymi Stanisław Kowalik, Alicja Długołęcka czy Małgorzata Kościelska.

Jedną z propozycji programowych był także nasz udział w tym wydarzeniu. Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy dwuczęściowe wprowadzenie do tematyki sztuki i niepełnosprawności. Marcin Teodorczyk (redaktor kwartalnika “Niepełnosprawność i rehabilitacja”) oraz Lidia Krawczyk (kuratorka projektu “Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge”) pokazywali w salach Galerii Bunkier Sztuki przykłady występowania osób niepełnosprawnych w sztuce, wykorzystywanie ich jako modeli przez współczesnych artystów oraz wykorzystywanie niepełnosprawnego ciała w reklamie. Na końcu przybliżyliśmy twórczość Joanny Pawlik, krakowskiej artystki, która w dzieciństwie doświadczyła amputacji. Jej sztuka jest jednym ze sposobów oswajania się z utratą.

 

IMG_5429    IMG_5440 IMG_5437 IMG_5424
Lidia Krawczyk, Marcin Teodorczyk
(fot. R. Sosin)

środa, 18 maja 2011

kolejna część projektu - wystawa Elin Drougge w Bunkrze SztukiElin Drougge, Zakłócanie

otwarcie: czwartek, 9 czerwca 2011, godz. 18:00
wystawa otwarta od 10 czerwca do 10 lipca 2011
kuratorka wystawy: Beata Nowacka-Kardzis (nowackab@gmail.com)
wystawa w ramach projektu “Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge”
kuratorka projektu: Lidia Krawczyk (krawczyk.bunkier@gmail.com)

Wystawa Elin Drougge Zakłócanie (w języku norweskim ‘en slags uro’) w Galerii Dolnej zamyka realizowany przez Bunkier Sztuki przy współpracy z Grünerløkka Lufthavn roczny projekt „Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge”. Prace powstały specjalnie na tę wystawę, a ich realizację poprzedził pobyt studyjny artystki w Krakowie. Jest to pierwsza prezentacja jej twórczości w Polsce.

Elin Drougge jest rzeźbiarką realizującą instalacje przestrzenne nawiązujące do struktur rzeczywistości, natury będącej opanowaną i pokonaną przez kulturę. Elin jest artystką o niezwykle bogatej i żywej, a równocześnie zdyscyplinowanej wyobraźni – tworzy intrygujące i nieco surrealistyczne prace, których różne elementy (takie jak modele domów, meble, kwiaty, gałązki, a także przedmioty z tworzyw sztucznych oraz innych materiałów) wchodzą w interakcje z otaczającą je przestrzenią i nabierają metaforycznego charakteru. Rzeźby realizowane są z dużą dbałością o szczegół co każdej nich nadaje specyficzny klimat. Są to prace poetyckie, niemal baśniowe – subtelne i delikatne lecz równocześnie pełne grozy, smutku i wewnętrznego napięcia. Balansują pomiędzy skrajnymi emocjami i uczuciami. Jej prace mogą być postrzegane jako wyraz niepokoju i alienacji, nie są jednak pozbawione poczucia humoru. Elin Drougge traktuje własną twórczość jako przestrzeń umożliwiającą wyrażanie emocji, leków, cierpienia, sygnalizującą istnienie mrocznej tajemnicy. Sztuka jest dla niej swoistą terapią, służącą oswajaniu rzeczywistości.

Elin Drougge (1961). Ukończyła National College of Art and Design w Oslo, absolwentka belgijskiej The Royal Academy of Fine Arts Antwerp (1987-1988) oraz norweskiej National Academy of Art Sculpture (1988-1991). Autorka wielu projektów oraz wystaw indywidualnych (m.in.: Hole Artcenter, Oslo 2007, DTK-project Gallery, Bærum 2006, Gallery III, Oslo 2001), brała także udział także w wielu wystawach zbiorowych i festiwalach. Wielokrotna laureatka Compensation Fund Scholarship oraz Government Exhibition Scholarship. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach m.in. The Olimpic Game Collection, Norwegian Cultural Council oraz Akershus Art Centre (Lillestrøm). Mieszka i pracuje w Heggedal, Norwegia.

***

Elin Drougge, A Kind of Disturbance

opening: Thursday, 9 June 2011, 6:00 p.m.
on view from 10 June till 10 July 2011
curator of the exhibition: Beata Nowacka-Kardzis (nowackab@gmail.com)
exhibition is part of the Project ‘The Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge’ curator of the project: Lidia Krawczyk (krawczyk.bunkier@gmail.com)

Elin Drougge’s exhibition A Kind of Disturbance (‘en slags uro’ in Norwegian) in the Dolna Gallery is the final part of the year-long project Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, carried out by Bunkier Sztuki working together with Grünerlokka Lufthavn. The works were purpose-made for this exhibition and their creation was preceded by the artist’s working residence in Kraków. This is the first time that Elin Drougge has presented her work in Poland.

Elin Drougge is a sculptor who produces spatial installations which allude to real structures and have as their theme nature’s domination by and subjugation to culture. Drougge’s imagination is at the same time incredibly fertile and very disciplined. The artist creates intriguing, somewhat surreal works, various elements of which (be they house models, furniture, flowers, twigs or objects made from plastic or other materials) enter interactions with the space surrounding them and acquire metaphorical meaning. The sculptures are made with great attention to detail. As a result, they acquire a distinctive ambiance. These are poetic works, almost fairytale-like – subtle and delicate, yet full of terror, sorrow and inner tension. They are poised between extreme emotions and impressions. Drougge’s works can be perceived as an expression of disquiet and alienation. However, they are not devoid of a sense of humour. Elin Drougge treats her own creative work as a forum to express emotions such as fears and suffering, which signal the existence of a murky secret. Art, for her, is a sui generis therapy, which the artist uses to tame reality.

Elin Drougge
(born 1961)
Graduate of the National College of Art and Design in Oslo, the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp (1987-1988) and the Norwegian National Academy of Art Sculpture (1988-1991). Author of many projects and individual exhibitions (such as: Hole artcenter, Oslo 2007, DTK – project gallery, Baerum 2006, Gallery III, Oslo 2001). Has participated in many group exhibitions and festivals. Repeatedly awarded the Compensation Fund Scholarship as well as the Government exhibition scholarship. Her works can be found in many collections, such as, eg, the Olimpic Game Collection, the Norwegian Cultural Council and the Akershus Art Centre (Lillestrom). She lives and works in Heggedal, Norway.

środa, 27 kwietnia 2011

Joanna Pawlik “Balans” - recenzje

IMG_3057IMG_3060IMG_3062  

Marysia Norkowska, Balans, “Wiadomości ASP”, 2011, nr 53

___________________________________________________________________

 

IMG_3068 IMG_3065

Anna Lebensztejn, Balansując nad wystawą, “Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2011, nr 1

wtorek, 12 kwietnia 2011

IV Krakowskie Dni Integracji


W dniach 12-14 kwietnia rozpoczęły się wydarzenia w ramach IV Krakowskich Dni Integracji, m.in. sympozjum poświęcone godności osób z niepełnosprawnością, wystawy fotograficzne, zajęcia integracyjne, szermierka na wózkach, panele dyskusyjne na temat problemu zaburzeń psychicznych studentów oraz koncerty i warsztaty.

We środę 13 kwietnia o godzinie 13.30 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce otwarcie wystawy prac Joasi Pawlik, która pokaże fotografie nawiązujące do jej poszukiwań balansu i równowagi, zrozumienia utraty oraz odgrzebywania ukrywanych do tej pory emocji wywołanych amputacją.

Podczas IV KDI Galeria Bunkier Sztuki została wyróżniona za łączenie światów osób pełnosprawnych z niepełnosprawnością poprzez sztukę. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni tą nagrodą, dzięki niej mamy świadomość, że nasza praca jest naprawdę wartościowa i potrzebna.
Dziękujemy!!


021 IMG_2247 IMG_2249

wtorek, 29 marca 2011

Życie seksualne osób z niepełnosprawnością – w drodze ku poznaniu i zrozumieniu


Polecamy Państwa uwadze debatę naukową, która odbędzie się w Krakowie 2 czerwca. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali wybitni specjaliści zajmujący się w Polsce tym zagadnieniem. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: pedagodzy specjalni, filozofowie edukacji, psychologowie, lekarze, artyści, publicyści, kuratorzy wystaw sztuki współczesnej.

015

Galeria Bunkier Sztuki jest jednym z partnerów tej inicjatywy.

wtorek, 1 marca 2011

Otwarcie wystawy Joanny Pawlik ‘Economy of Loss’ w Galleri 69 w Oslo


25 lutego 2011 o godzinie 19.00 w Galerii 69 w Oslo odbyło się otwarcie wystawy Joanny Pawlik Economy of Loss, stanowiącej część rocznego projektu Ekonomia utraty Joanna Pawlik i Elin Drougge, organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki wraz z Grünerløkka Lufthavn. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wernisażu i z wystawy.

***

On February 25, 2011, at 7 p.m., at the Gallery 69 in Oslo, Norway, was held the opening of the Joanna Pawlik’s exhibition Economy of Loss which constitutes a part of the a one-year project The Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, organized by Bunkier Sztuki Gallery and Grünerløkka Lufthavn. Below we present photos from the event and from the exhibition.


fotografie / photos by Wojtek Kubiak

035 036 037 038 042 043 015 020 033 012 029


zobacz folder towarzyszący wystawie | see the leaflet accompanying the exhibition

008