piątek, 10 sierpnia 2012

Sztuka na gorąco: “Nasza inność jest własnością społeczeństwa”


Z prac Drogge wieje jednak skandynawskim chłodem i roślinną dziczą, która stara się szarpać z prostą architekturą północy (skandynawski domek versus północna puszcza). Tym razem jednak natura przegrywa. Z jednej strony, jest elementem rozsadzającym całą strukturę rzeźby: drewniane kłącza zdają się w niektórych pracach wyrastać ponad pomyślany schemat rzeźby; z drugiej jednak strony, natura jest tutaj ciągle "upupiona", sprowadzona do poziomu melancholijnej zabawki (tu jakiś wzorek, tam obrazeczek). Kłącza zawsze są spętane, a chmury - wsadzone do torby. Kłącza, konary i deski, jak symbole natury, mogą być interpretowane jako przynależne do przyziemnej, sensualnej i dzikiej kobiecości.

Sztuka na gorąco: “opowieść jest autentyczna i szczera”


Szczerze, idąc na wystawę miałam dziwne poczucie, że "wiem, co tam będzie". Bo oczyszczająca opowieść o własnej traumie to nie jest nowy temat i ma już swoje konwencje. Jednym słowem, spodziewałam się konfesji. Tymczasem było inaczej. Wystawa jest lekka, nie ma w niej ani grama patosu.

piątek, 29 lipca 2011

katalog Elin Drougge, Zakłócanie | A Kind of DisturbanceElin Drougge
Zakłócanie | A Kind of Disturbance | En Slags Uro
10.06-10.07.2011
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
The Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery

ED_kat_cover_draft

katalog | catalogue

redakcja | editing: Karolina Więckowska
autorzy tekstów | texts by: Elin Drougge, Anne Karin Jortveit, Beata Nowacka-Kardzis
projekt | design: Rafał Sosin
objętość | volume: 80 str.
format | dimension: 25x20 cm
ISBN: 978-83-62224-08-1
data publikacji | year of publication: 2011

spis treści | list of contents

En slags uro znaczy ZAKŁÓCANIE | En slags uro Means A KIND OF DISTURBANCE
Beata Nowacka-Kardzis

Zakłócanie. Pewna tęsknota, pewien niepokój | A Kind of Longing, a Kind of Disturbance
Anne Karin Jortveit

To, co tworzę jest nietrwałe i kruche. Z Elin Drougge rozmawia Beata Nowacka-Kardzis | What I Create Is Transient and Fragile. Beata Nowacka-Kardzis talks to Elin Drougge

Biogram artystki | Artist's biographical note

***

Beata Nowacka-Kardzis
En slags uro znaczy ZAKŁÓCANIE

Wystawa prac norweskiej artystki Elin Drougge zasługuje na uwagę z kilku powodów. Jest rezultatem rocznego projektu realizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki, zatytułowanego Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge*, jest również pierwszą prezentacją twórczości artystki w Polsce. Elin Drougge pokazuje swoje najnowsze prace, które wykonała specjalnie na tę wystawę.

Wchodząc w przestrzeń stworzonych przez nią instalacji czujemy jakby powietrze było naelektryzowane, pulsowało. Nie dlatego, że jej prace mają tak ekspresyjny charakter, wręcz przeciwnie, wydają się być chłodne, racjonalne i wyważone. Nie dzieje się tak także za sprawą tytułów, które są tyleż poetyckie, co enigmatyczne. To temperament i pasja artystki, które nadają jej realizacjom niezwykły potencjał emocjonalno-uczuciowy, czynią tę przestrzeń wyjątkową.

Umysł Elin Drougge jest nastawiony na nieustanne czuwanie: poszukuje, odnajduje, nadaje nowe znaczenia temu, co jest dla nas bezużyteczne. Temu, czego po prostu już nie zauważamy, bo jest niegodne naszej uwagi, jest odpadem. Drougge to kolekcjonerka rzeczy porzuconych, którym nadaje rangę obiektów znalezionych; zarówno w obszarze natury (drewno, gałęzie, kora, pnie drzew) jak i cywilizacji (kable elektryczne, tapety, farby, akryl). Materiały te najpierw szczegółowo analizuje, a potem czyni podmiotem bardzo żmudnej, niemal rękodzielniczej pracy. Przywraca im godność, nadając nowe znaczenia. Powstają dzieła niezwykłe – subtelne, delikatne, a równocześnie śmiałe, pełne siły i zdecydowania.

Dla Elin Drougge tworzenie oznacza stan umysłu. Umysłu, który rzuca wyzwania (tworzy idee) i jednocześnie nieustannie poszukuje rozwiązań pozwalających na ich możliwie jak najdoskonalsze odwzorowanie. Motywacją jest irytujący niedosyt, niespełnienie, niedoskonałość – przeczucie istnienia tajemnicy, której nie sposób zgłębić, ale którą należy zgłębiać.

Tytułowe „zakłócanie” to stan sygnalizujący czynność niedokończoną. W kontekście wystawy słowo to zyskuje nieco inny od powszechnie przyjętego sens. „Zakłócanie”, które nas prowokuje, które jest inspiracją do naszej refleksji, a nie przeszkodą. Stan braku komfortu, który jest początkiem kreacji.

* Wystawa Elin Drougge w Galerii Dolnej zamyka realizowany przez Bunkier Sztuki we współpracy z Grünerløkka Lufthavn roczny polsko-norweski projekt Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge. Założeniem projektu jest refleksja nad tematem odrzucenia i ponownego wykorzystania tego, co niechciane. Wystawa Elin Drougge jest trzecią odsłoną tego projektu, który swoją premierę miał w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie (Joanna Pawlik, Balans, od 16.12.2010 do 30.01.2011) i kontynuowany był w Galleri 69 w Oslo (Joanna Pawlik, Economy of Loss, od 26.02.2011 do 13.03.2011).

_______________________________________

Beata Nowacka-Kardzis
En slags uro Means A KIND OF DISTURBANCE

The exhibition of the Norwegian artist Elin Drougge deserves attention for a number of reasons. It has arisen out of the project Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge*, carried out by the Bunkier Sztuki Gallery. Moreover, this is the artist’s first-ever exhibition in Poland, in which Drougge presents her latest works, prepared especially for the show.

When entering the space of the artist’s installations, it seems that the air pulsates, charged with electricity. This is not because the works are so expressive; on the contrary, they appear to be cool, rational and well-balanced. And this is by no means due to the titles of the works – which are as poetic, as they are enigmatic. It is the temperament and the passion of the artist which imbue her works with a singular emotional and sensual potential, and make the space unique.

Drougge’s mind is programmed for incessant alertness: it seeks, it finds – it imparts new meanings to that which we find useless. To what we simply no longer even notice – mere leftovers, not worthy of our attention. Elin Drougge collects abandoned objects which she elevates to the status of objets trouvés; both in the sphere of nature (wood, twigs, bark or tree trunks) and civilisation (electric cables, wallpaper, paint or plastic). First, the artist analyses the materials in great detail, then she subjects them to laborious, craft-like processing. She restores their dignity, instilling in them new meanings. In this way, unusual works are created: subtle and delicate, yet powerful, bold and decisive.

For Elin Drougge, artistic creation is a state of mind. The mind which sets a challenge (via creating ideas) and, simultaneously, seeks solutions which would allow their most faithful implementation. The artist is inspired by irritating unfulfilment, by imperfection, by sensing that there does exist a mystery which it is impossible to apprehend, but which one must nevertheless continue to attempt to fathom out.

The eponymous Disturbance refers to the state which signals an unfinished activity. In the context of the exhibition, the word acquires a somewhat unorthodox meaning: a disturbance which we find provoking and which inspires reflection, rather than causing an obstruction. This is a deprivation of comfort; a starting point of the creative process.

* Elin Drougge’s exhibition in Bunkier’s Galeria Dolna culminates the year-long Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, a project carried out by Bunkier Sztuki in cooperation with Grünerløkka Lufthavn. The rejection or recycling of what has been discarded is the central theme of the project. Elin Drougge’s exhibition is the third edition of the project, which was launched in the Bunkier Sztuki Gallery in Kraków (with Joanna Pawlik, Balance, 16th December 2010 – 30th January 2011) and continued in Galleri 69 in Oslo (with Joanna Pawlik, Economy of Loss, 26th February 2011 – 13th March 2011).


004 001 002 003

niedziela, 10 lipca 2011

Zachmurzenie nadchodzi z północy. Zakłócanie Elin Drougge w Bunkrze Sztuki


Zaburzenie rytmu, równowagi, zmącenie spokoju,  zakłócanie.  Albo: Powtarzalność  przerwana odmiennością, zakłócanie będące inspiracją, bodźcem wybudzającym z odrętwienia, stagnacji, przyzwyczajeń. Zakłócanie mimo wyraźnych negatywnych znaczeń może mieć też pozytywny wydźwięk. Zakłócanie w Bunkrze kieruje się ku temu drugiemu.
Rzeźby Elin Drougge to zestawienia różnych światów materii. Natury, architektury, różnych bliżej nieokreślonych przedmiotów.  Autorka posługuje się narzędziami rzeźbiarskimi, które zwykle nie funkcjonują jako takie w naszej wyobraźni. Nożyczki, kleje, sznurki – nie brzmią tak profesjonalnie i dostojnie jak dłuto. A to dzięki nim powstają kompozycje rodem ze snu, surrealistycznego obrazu.


Więcej z artykułu Aleksandry Idzikowskiej na stronie Poland-Art

wtorek, 14 czerwca 2011

otwarcie wystawy Elin Drougge // Zakłócanie


9 czerwca 2011 o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie odbyło się otwarcie wystawy Elin Drougge Zakłócanie, stanowiącej część rocznego projektu Ekonomia utraty, Joanna Pawlik i Elin Drougge, organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki wraz z Grünerløkka Lufthavn.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wernisażu.
Autorem fotografii jest Rafał Sosin.

***

On June 9, 2011, at 6 p.m., at the Bunkier Sztuki Contemporary Art Gallery in Kraków, Poland, was held the opening of Elin Drougge exhibition A Kind of Disturbance which constitutes a part of the a one-year project The Economy of Loss, Joanna Pawlik and Elin Drougge, organised by the Bunkier Sztuki Gallery and Grünerløkka Lufthavn.

Below we present photos from the event.
Rafał Sosin is the author of the photographs.IMG_5647
od lewej | from the left: Kuba Osetek (tłumacz | translator), Elin Drougge (artystka | an artist), Beata Nowacka-Kardzis (kuratorka wystawy | curator of the exhibition), Piotr Cypryański (dyrektor Galerii | the director of the Gallery), Lidia Krawczyk (kuratorka projektu | curator of the project)


IMG_5674  IMG_5662IMG_5631  IMG_5673IMG_5679